Modlitwa zaufania

Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie dary, którymi nas obdarzasz, za Twą opatrzność, która nad nami czuwa.

Proszę, doprowadź nas do swojego Królestwa, a tu na ziemi, racz Panie nadal zajmować się wszystkimi naszymi sprawami, naszymi radościami i problemami.

Jezu kocham Ciebie, Jezu ufam Tobie.
Twoja wola niech się stanie tak na ziemi jak i w Niebie.

Amen.