Do szopy, hej pasterze

1. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud; – Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Ref. Śpiewajcie, Aniołowie, pasterze, grajcie Mu. – Kłaniajcie się, Królowie, nie budźcie Go ze 
snu.
2. Padnijmy na kolana, to Dziecię, to nasz Bóg; – witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. – 
Ref. Śpiewajcie...
3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą ? – Na sianie, wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. 
– Ref. Śpiewajcie...
4. On Ojcu równy w Bóstwie, opuszcza niebo swe. – A rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. – 
Ref. Śpiewajcie...