Wsparcie duchowe

Jezus mówi do duszy:

Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij. /czytaj dalej.../

Pogotowie Duchowe


BOŻE!
Użycz mi pogody ducha, ażebym godził się z tym czego zmienić nie mogę,
odwagi, abym zmieniał to co zmienić jestem w stanie
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego...

Jest ci ciężko? Masz kłopoty, a może ktoś wyrządza ci przykrość? Jesteś nieszczęśliwie zakochany? Twój mąż lub twoja żona odwraca się od ciebie? Ty lub ktoś ci bliski jest chory?
A może szukasz Boga i nie wiesz jak Go znaleźć?
Pamiętaj, że w każdym Kościele jest konfesjonał a w nim Kapłan, który zawsze jest gotów z tobą porozmawiać, doradzić ci, wskazać drogę. Konfesjonał to nie tylko spowiedź, to miejsce twojego spotkania z Chrystusem. Nie obawiaj się z Nim rozmawiać.