Z narodzenia Pana

1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, 
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły ! 
Radość ludzi wszędy płynie, 
Anioł budzi przy dolinie 
Pasterzy, co paśli pod borem woły ! 

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku ! 
Dumają pasterze przy tym widoku. 
Każdy pyta, co się dzieje, 
Czy nie świta, czy nie dnieje, 
Skąd ta łuna bije, tak miła oku ? 

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, 
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli. 
Tam witali w żłobie Pana, 
Poklękali na kolana 
I oddali dary, co z sobą wzięli. 

4. I my z pastuszkami dziś się radujmy, 
Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy ! 
Bo ten Jezus, z nieba dany, 
Weźmie nas między niebiany, 
Tylko Go z całego serca miłujmy !