Skosztujcie i zobaczcie

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan!
1. Będę Panu w każdej porze – śpiewał pieśń wdzięczności. – Niech z ust moich chwała Jego – 
nieustannie płynie. 
2. W Panu cała chluba moja, – cieszcie się pokorni. – Wspólnie ze mną chwalcie Pana, – sławmy 
Imię Jego.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana, – raczył mnie wysłuchać. – I ze wszelkiej trwogi mojej – raczył 
mnie wyzwolić.
4. Skosztujcie i zobaczcie – jaki Pan jest dobry, – kto do Niego się ucieknie, – ten 
błogosławiony.
5. Z czcią i lękiem służcie Panu, – święty Ludu Boży, – bo nie znają niedostatku – ludzie 
bogobojni.