"Orędzie tragedii czy nadziei?"

Propagowanie orędzia z Fatimy w byłych krajach komunistycznych w ramach akcji "Światła na Wschód" oraz przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jest dopełnianiem warunków postawionych nam przez Matkę Bożą dla nawrócenia Rosji. Dziś błędy Rosji na Wschodzie wciąż w sferze ideologicznej bałamucą ludzi, że nie ma Boga. Łączą się one z moralnym kryzysem na Zachodzie, który propaguje życie jakby Boga nie było.

Niezwykle ważnym wydarzeniem, które ożywiło i przybliżyło nam - ludziom końca XX wieku - wydarzenia fatimskie z początku tego stulecia, była beatyfikacja pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, 13 maja 2000 roku w Fatimie. Kościół święty postawił na świeczniku te "dwa płomyki, które Bóg zapalił, aby przyświecały ludzkości w jej ciemnych i niespokojnych godzinach". Przez Maryję, "Niewiastę obleczoną w słońce" spłynęło to światło i przeniknęło ich wnętrze tak, iż czuli się zanurzeni w Bogu i płonęli odtąd w tym świetle, jakim jest Bóg, a które ich nie paliło (bł. Franciszek z Fatimy).

Jest to światło radykalnej przemiany ich życia, które pomogło im błyskawicznie zostać świętymi, i w krótkim czasie osiągnąć szczyty doskonałości. Rozpaliło w nich żar miłości, pokuty i umartwienia. "Dzieci fatimskie w odpowiedzi na to nawiedzenie Matki Bożej dowiodły praktykowania cnót chrześcijańskiego życia w stopniu heroicznym" - powiedział Ojciec Święty w homilii beatyfikacyjnej. Był to prawdziwy heroizm dziecięcy. Ich świętość nie tylko zależy od objawień, lecz także od ich wierności i poświęcenia, z jakim odpowiedziały na szczególny dar otrzymany od Pana Jezusa i od Jego Najświętszej Matki. Stanowią one doskonały przykład jak w sposób prosty, a zarazem wielkoduszny, trzeba dostosować się do przemieniającego działania Łaski Bożej. Wyraziła to bł. Hiacynta mówiąc: "O gdybym mogła włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi mojego serca, i który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi". Gotowi byli znosić nawet największe cierpienia, aby nawrócić do Boga grzeszników i uratować tych, którzy odrzucają miłosierną dłoń Ojca Niebieskiego, obfitość Zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa oraz miłość i zjednoczenie w Duchu Świętym.

Akcja "Światła na Wschód" ma w dzieciach fatimskich nowych patronów, którzy będą jej pomagać i dawać przykład wiernego wypełniania woli Bożej, przypomnianej w fatimskim orędziu nawrócenia i nadziei, które niesie światu triumf Niepokalanego Serca Maryi. 

Bp Edward M. Frankowski