Święty uśmiechnięty

Ref. Taki duży, taki mały może świętym być.
taki gruby taki chudy może świętym być,
tak i ja tak i ty może świętym być.

1. Święty kocha Boga życia mu nie szkoda,
kocha bliźniego jak siebie samego.

2. Kto się nawróci ten się nie smuci,
Każdy święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda święta chodzi uśmiechnięta.

3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
Bo święta załoga kocha tylko Boga.

4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy 2x