My chcemy Boga, Panno Święta

1. My chcemy Boga, Panno Święta, – o usłysz naszych wołań głos. – Miłości Bożej dźwigać pęta, – 
to nasza chluba, to nasz los.
Ref. Błogosław, słodka Pani, – błogosław wszelki stan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym 
Królem, On nasz Pan. – My chcemy Boga, my poddani! – On naszym Królem, On nasz Pan.
2. My chcemy Boga w rodzin kole, – w troskach rodziców, w dziatek snach. – My chcemy Boga w 
książce, w szkole, – w godzinach wytchnień, w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech, – w polskim języku i 
zwyczaju, – niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
4. My chcemy Boga w każdej chwili, – i dziś, i jutro, w szczęściu, w łzach; – czy nam się pociech 
niebo schyli, – czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
5. My chcemy Boga, Jego prawo – niech będzie naszych czynów tchem, – byśmy umieli chętnie, żwawo 
– obierać dobre, gardzić złem.