Błogosławieni, którzy zostali wezwani

Ref. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1. Dusza ich nie zazna nigdy głodu, – a serce łaknąć więcej już nie będzie.
2. Weselcie się wezwani, – zasiądźcie z Nim przy stole.
3. Jedzcie Pański chleb, – pijcie napój święty.
4. Śpiewajcie Barankowi: Amen. – Śpiewajcie: Alleluja.
Ref. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. – Amen. Alleluja.