Przez chrztu świętego wielki dar

1. Przez chrztu świętego wielki dar, – o Chryste, z Twej hojności. – Twym dzieciom wiary dałeś 
skarb – nadziei i miłości.
Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść: strzec wiary ślubujemy, w 
niej żyć, umierać chcemy.
2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz – Swój Kościół tworzysz w świecie, – W Ojczyźnie naszej 
władasz też – przez długie tysiąclecie. Ref.