Bądźże pozdrowiona Hostio żywa

1. Bądźże pozdrowiona Hostio żywa, – w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Ref. Witaj Jezu, Synu Maryi! – Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.
2. Bądźże pozdrowione Drzewo Żywota! – Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży! – Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży.
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! – W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.
5. Bądźże pozdrowiona święta Krynico! – Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico.
6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie! – Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! – Broń nas przed doczesną i wieczną karą.
8. Bądźże pozdrowiony, dobry Pasterzu! – Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu.
9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże! – Już Cię kocham szczerze, jak serce może.