Z dawna Polski Tyś Królową

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! – Ty za nami przemów słowo, Maryjo! – Ociemniałym podaj 
rękę, – niewytrwałym skracaj mękę, – Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! – Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! – Przez Twego Syna 
konanie – uproś sercom zmartwychwstanie, – w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! – Ty za nami przemów słowo, Maryjo! – Miej w opiece naród 
cały, który żyje dla Twej chwały, – niech rozwija się wspaniały, Maryjo!