Dzięki, o Panie

Ref. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, – o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jesteś z nami.
7. Tobie śpiewamy z radością.
8. Ciebie wielbimy bez końca.