Mizerna, cicha

1. Mizerna, cicha, stajenka licha, 
Pełna niebieskiej chwały. 
Oto leżący, na sianku śpiący 
O promieniach Jezus mały. 

2. Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 
Z włosy złotymi, z skrzydłami białymi, 
Pod malowaną tęczą. 

3. Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

4. I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
Radzi oglądać Pana, 
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia 
Upadli na kolana. 

5. Oto Maryja, czysta lilija, 
Przy niej staruszek drżący 
Stoją przed nami, przed pastuszkami 
Tacy uśmiechający.