Pod Twą obronę, Ojcze na niebie

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie – grono Twych dzieci swój powierza los: – Ty nam błogosław, 
ratuj w potrzebie, – i broń od zguby, gdy zagraża cios.
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, – gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz, – wznosimy modły 
dziś ku Twej chwale, – boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz!