Święty Boże, Święty mocny

Święty Boże, Święty Mocny, – Święty, a Nieśmiertelny; – zmiłuj się nad nami. /x3
1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, – wybaw nas Panie.
2. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, – zachowaj nas Panie.
3. My grzeszni Ciebie Boga prosimy: – wysłuchaj nas Panie.