Pan jest Pasterzem moim

Pan jest Pasterzem moim, – niczego mi nie braknie, – na zielonych niwach pasie mnie. – Nad 
spokojne wody mnie prowadzi – i duszę mą pokrzepia, – i wiedzie mnie ścieżkami – sprawiedliwości 
Swojej. – Choćbym nawet szedł ciemną doliną, – zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, – laska Twoja i kij 
Twój mnie pocieszają.