Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił 
Chrystus się wam narodził 
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. 
Narodził się w ubóstwie 
Pan waszego stworzenia. 

2. Chcąc się dowiedzieć tego 
poselstwa wesołego, 
bieżeli do Betlejem skwapliwie. 
Znależli dziecię w żłobie, 
Maryję z Józefem. 

3. Taki Pan chwały wielkiej, 
uniżyl się Wysoki, 
pałacu kosztownego żadnego 
nie miał zbudowanego 
Pan waszego stworzenia. 

4. O dziwne narodzenie, 
nigdy niewysławione ! 
Poczęła Panna Syna w czystości, 
porodziła w całości 
Panieństwa swojego. 

5. Już się ono spełniło, 
co pod figurą było: 
Arona różdżka ona zielona 
stała się nam kwitnąca 
i owoc rodząca. 

6. Słuchajcież Boga Ojca, 
jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, 
w raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie. 

7. Bogu bądź cześć i chwała, 
która byś nie ustała, 
jako Ojcu, tak i Jego Synowi 
i Swiętemu Duchowi, 
w Trójcy jedynemu.