Pasterze mili

1. Pasterze mili, – coście widzieli? – Widzieliśmy maleńkiego – Jezusa narodzonego, – Syna 
Bożego, – Syna Bożego.
2. Co za pałac miał, – gdzie gospodą stał? – Szopa bydłu przyzwoita, – i to jeszcze źle pokryta – 
/: pałacem była. /bis
3. Jakie łóżeczko – miał Paniąteczko? – Marmur twardy, żłób kamienny, – na tym depozyt zbawienny 
– /: spoczywał łożu. /bis
4. Co za obicie – miało to Dziecię? – Wisząc spod strzech pajęczyna – Boga oraz Matki Syna – /: 
obiciem była. /bis
5. W jakiej odzieży – Pan z nieba leży? – Za purpurę, perły drogie – ustroiła Go w ubogie – /: 
pieluszki nędza. /bis
6. Jakieście dary – dali, ofiary? – Sercaśmy własne oddali, – a odchodząc poklękali, – /: czołem 
Mu bili. /bis