Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, – do Jezusa i Panienki! – /: Powitajmy maleńkiego – i Maryję, 
Matkę Jego. /bis
2. Witaj, Jezu ukochany, – od Patryarchów czekany. – /: Od Proroków ogłoszony, – od narodów 
upragniony. /bis
3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, – wyznajemy Boga w Tobie. – /: Coś się narodził tej nocy, – byś 
nas wyrwał z czarta mocy. /bis 
4. Witaj, Jezu nam zjawiony; – witaj, dwakroć narodzony, – /: raz z Ojca przed wieków wiekiem, – 
a teraz z Matki człowiekiem. /bis
5. Któż to słyszał takie dziwy? – Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, – /: Ty łączysz w Boskiej Osobie 
– dwie natury różne sobie. /bis
6. O szczęśliwi pastuszkowie, – któż radość waszą wypowie! – /: Czego Ojcowie żądali, – wyście 
pierwsi oglądali. /bis
7. O Jezu, nasze kochanie, – czemu nad niebios mieszkanie – /: przekładasz nędzę, ubóstwo, – i 
wyniszczasz swoje Bóstwo? /bis
8. Miłości to Twojej dzieło – z miłości początek wzięło. – /: Byś nas zrównał z Aniołami, – 
poniżasz się między nami. /bis
9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, – niech Cię kochamy nad życie; – /: niech miłością 
odwdzięczamy – miłość, której doznawamy. /bis
10. Święta Panno, Twa przyczyna – niech nam wyjedna u Syna, – /: by to Jego narodzenie – zapewniło 
nam zbawienie. /bis