Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi ...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi ...

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi ...

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi ...

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie
Któyś złożony, któryś złożony na zielonym sianie

Chrystus się rodzi ...

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony

Chrystus się rodzi ...