Przykazanie nowe daję wam

Ref. Przykazanie nowe daję wam, – byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, – a miłości bym nie miał, 
– stałbym się jak miedź brzęcząca, – albo cymbał brzmiący.
2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę – i wiarę taką, iżbym góry przenosił, 
– lecz miłości bym nie miał, – byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, – a ciało swe wystawił na spa¬lenie, – lecz 
miłości bym nie miał, – nic mi nie pomoże.
4. Miłość jest cierpliwa. – Miłość jest łaskawa. 
– Miłość nie zazdrości, – nie szuka poklasku.
5. Miłość nie unosi się pychą, – ale jest pokorna, 
– miłość nie szuka swego, – gniewem się nie unosi.
6. Miłość nie pamięta złego, – nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
– lecz współweseli się z prawdą. – Miłość wszystko znosi i przetrzyma.
7. Miłość nigdy nie ustaje, – zniknie to, co jest tylko cząstkowe. 
– Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, – z nich zaś największa jest Miłość.