Cicha noc, święta noc

1. Cicha noc, święta noc, – pokój niesie ludziom wszem, – a u żłóbka Matka święta – czuwa sama 
uśmiechnięta – nad Dzieciątka snem, – nad Dzieciątka snem.
2. Cicha noc, święta noc, – pastuszkowie od swych trzód – biegną wielce zadziwieni – za 
anielskich głosem pieni, – gdzie się spełnił cud, – gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc, – narodzony Boży Syn, – Pan Wielkiego Majestatu – niesie dziś całemu 
światu – odkupienie win, – odkupienie win.