Zagrożenia

Walka szatana z Chrystusem

Walka szatana z Chrystusem znajduje swe przedłużenie w walce z Kościołem. Ukazany jest on pod postacią zgłodniałego lwa, który dąży do zniszczenia człowieka. Taktyką szatana są podstępy, zasadzki, oszustwa i krętactwa oraz przybieranie postaci anioła światłości. Ostatnim zaś zausznikiem i narzędziem szatana będzie Antychryst, który zakwestionuje dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa.
Istnieje jednak eschatologiczna pewność zwycięstwa chrześcijan nad szatanem. Chrystus przez swoją odkupieńczą śmierć na krzyżu już go pokonał. Posługując się językiem symbolicznym, wspomina o walce rozegranej w niebie pomiędzy Michałem i jego aniołami a smokiem (określonym jako wąż starodawny), który zwie się Diabeł i Szatan. Według tej wizji odwieczny wróg rodzaju ludzkiego zostaje strącony z nieba i nie ma już mocy, aby oskarżać ludzi, gdyż został pokonany dzięki krwi Baranka. Bezsilny wobec niewiasty i jej potomka zwraca się przeciw reszcie jej potomstwa. Prześladowania inspirowane przez szatana, który posługuje się ludzkimi mocarstwami, będą jednak trwały do czasu wyznaczonego przez Boga i ostatecznie nastanie triumf Chrystusa-Baranka oraz Kościoła.