Cóż Ci Jezu damy

1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? – Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Ref. Panie nasz, króluj nam. – Boże nasz, króluj nam. – Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.
2. W serca Twego ranie, – o serc naszych Królu, – pokój i wytrwanie, – ukojenie w bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, – strzeż przez życie całe – byśmy w serc pokoju – Twą wielbili 
chwałę.