Chwała Bogu na niebiosach

Chwała Bogu na niebiosach, – pokój ludziom dobrej woli. – Chwalimy Cię, wielbimy Cię, – 
błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. /bis
Dzięki dziś składamy Ci, – bo wielka jest chwała Twoja. – Panie Jezu , Synu Jednorodzony, – 
Boże, Baranku Boży.
Chwała Bogu na niebiosach, – pokój ludziom dobrej woli. – Chwalimy Cię, wielbimy Cię, – 
błogosławimy Cię, wysławiamy Cię.
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się, – który gładzisz grzechy świata, ulituj się, – 
któryś jest po prawicy Ojca, wysłuchaj nas. – Bo tylko Ty jesteś Święty, – tylko Tyś Panem jest, – 
tylko Tyś Najwyższy! – Jezus Pan razem z Duchem Świętym, – W jednej chwale Bóg i Ojciec! Amen.
Chwała Bogu na niebiosach, – pokój ludziom dobrej woli. – Chwalimy Cię, wielbimy Cię, – 
błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. /bis
Chwalimy Cię, wielbimy Cię, – błogosławimy Cię, – wysławiamy Cię!