Błogosławion niech będzie Pan

Ref. Błogosławion niech będzie Pan Bóg Izraela, – bo nawiedził i odkupił swój lud, – wzbudzając 
potężnego Zbawiciela – w domu Dawida, swojego sługi.
Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane – w dawnych czasach – przez usta Jego świętych 
proroków: – że nas wybawi od naszych wrogów, – i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. – Wypełnił tak 
swoje miłosierdzie, – które okazał ojcom naszym, – pamiętając o swoim świętym przymierzu – i 
przysiędze złożonej ojcu naszemu, Abrahamowi, – że da nam, byśmy uwolnieni od strachu, – i wyrwani z 
ręki naszych wrogów, – służyli Mu w świętości i sprawiedliwości – przed Jego obliczem przez wszystkie 
dni nasze.
Ref. Błogosławion niech będzie...
A ty, Dziecino, zwać się będziesz – prorokiem Najwyższego, – bo pójdziesz przed Panem – 
przygotować Jego drogi, – obwieszczając ludowi zbawienie – i odpuszczenie jego grzechów. – Dzięki 
wielkiemu miłosierdziu Boga naszego – nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, – by oświecić tych, co 
żyją w ciemności – i w cieniu śmierci, – by skierować nasze kroki – na drogę pokoju.
Ref. Błogosławion niech będzie Pan Bóg Izraela, – bo nawiedził i odkupił swój lud, – wzbudzając 
potężnego Zbawiciela – w domu Dawida, swojego sługi.