Z Narodzenia Pana

1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. – Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. – Radość ludzi wszędzie 
słynie. – Anioł budzi przy dolinie – pasterzów, co paśli pod borem woły.
2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, – dumają pasterze w takim widoku. – Każdy pyta: “Co się 
dzieje? – Czy nie świta? Czy nie dnieje? – Skąd ta łuna bije, tak miła oku!”
3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, – zaraz do Betlejem prosto bieżeli – tam witali w żłobie 
Pana, poklękali na kolana – i oddali dary, co z sobą wzięli.
4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, – że już Bóg wysłuchał próśb Izraela – gdy tej nocy to 
widzieli, – co prorocy widzieć chcieli, – w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.
5. I my z pastuszkami dziś się radujmy, – chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, – bo ten Jezus z 
nieba dany, – weźmie nas między niebiany, – tylko Go z całego serca miłujmy!