W krzyżu cierpienie

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, – w krzyżu miłości nauka.
– Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, – ten nic nie pragnie, ni szuka.
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda – dla duszy smutkiem zmroczonej. – Kto krzyż odgadnie, ten 
nie upadnie – w boleści sercu zadanej.
3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie – serce ci na wskroś przepali, – gdy grom się zbliża, 
pośpiesz do krzyża, – on ciebie wesprze, ocali.
4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, – lub serce czyjeś zawiodło; – o, nie rozpaczaj, módl się, 
przebaczaj – krzyż niech ci stanie za godło.