Krzyżu, mój Krzyżu

1. Krzyżu mój Krzyżu, com dla Ciebie zrobił, – czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił? – Ty mnie 
ratowałeś całe moje życie, – a ja szykowałem gwoździe w Ciebie wbite.
2. Krzyżu, mój Krzyżu, czym Ci wynagrodzę? – Żem stał obojętny przy Krzyżowej Drodze. – Zamiast 
dźwigać ciężar, – który inni niosą, – zaparłem się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą.
3. Krzyżu, mój Krzyżu, wiem, że mi przebaczysz. – Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy. – Na 
Twoich ramionach los świata spoczywa – i też los człowieka, który Ciebie wzywa.