Wesoły nam dzień dziś nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, – którego z nas każdy żądał; 
– tego dnia Chrystus zmartwychwstał. – Alleluja, alleluja!
2. Król niebieski k'nam zawitał, – jako śliczny kwiat zakwitał; – po śmierci się nam pokazał. – 
Alleluja, alleluja!
3. Piekielne moce zwojował, – nieprzyjaciele podeptał, – nad nędznymi się zmiłował. – Alleluja, 
alleluja!
4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, – ojce święte tam pocieszał, – potem iść za Sobą kazał. – 
Alleluja, alleluja!
5. Którzy w otchłaniach mieszkali, – płaczliwie tam zawołali, – gdy Zbawiciela ujrzeli. – 
Alleluja, alleluja!
6. “Zawitaj przybywający, – Boży Synu Wszechmogący, – wybaw nas z piekielnej mocy”! – Alleluja, 
alleluja!
7. Wielkie tam wesele mieli, – gdy Zbawiciela ujrzeli, – Którego z dawna żądali. – Alleluja, 
alleluja!
8. Potem Swą mocą zmartwychwstał, – pieczęci z grobu nie ruszał, – Na straże wielki strach 
powstał. – Alleluja, alleluja!
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, – miłośnikom się pokazał, – anioły do Matki posłał. – 
Alleluja, alleluja!
10. “O Anieli najmilejsi, – idźcież do Panny Najświętszej, – do Matki Mej najmi¬lejszej!” – 
Alleluja, alleluja!
11. “Ode Mnie Ją pozdrawiajcie – i wesoło zaśpiewajcie: – Królowo rajska wesel się!” – Alleluja, 
alleluja!
12. Potem z wielką swą światłością – do Matki swej przystąpiwszy, – pocieszył Ją, pozdrowiwszy. – 
Alleluja, alleluja!
13. “Napełniona bądź słodkości, – Matko Moja i radości – po onej wielkiej żałości”. – Alleluja, 
alleluja!
14. “Witajże, Jezu najsłodszy, – Synaczku mój najmilejszy, – pocieszenie wszelkiej duszy”. – 
Alleluja, alleluja!
15. “Jestem już bardzo wesoła, – gdym Cię żywego ujrzała, – jakobym się naro¬dziła”. – Alleluja, 
alleluja!
16. Radośnie z Nim rozmawiała, – usta Jego całowała, – w radości się z Nim rozstała. – Alleluja, 
alleluja!
17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie, – daj nam grzechów odpuszczenie, – a potem wieczne 
zbawienie! – Alleluja, alleluja!