Anieli w niebie śpiewają

1. Anieli w niebie śpiewają, – Bogu cześć chwałę oddają; – wesele opowiadają, – wszemu światu 
znać dawają. – Kolęda.
2. Narodził się nam Zbawiciel, – wszego świata Odkupiciel. – Izajasz prorokował, – że się z Panny 
narodzić miał. – Kolęda.
3. Otóż się nam już narodził, – by świat z grzechów wyswobodził. – Anioł pasterzom objawił, – że 
się na świat Jezus zjawił. – Kolęda.
4. W Betlejem, żydowskim mieście, – tam się do Niego pośpieszcie; – leży w żłobie łzy roniący – 
Zbawiciel nasz wszechmogący. – Kolęda.
5. Wdzięczna to nowina była, – Panna Syna porodziła. – Śpiewajmyż Mu nowe pienie – za to Jego 
narodzenie. – Kolęda.
6. Cześć, chwała na wysokości, – pokój ludziom na niskości; – Niech Bóg pochwalony będzie – w 
niebie, na ziemi i wszędzie. – Kolęda.