Święty Jan Paweł II

MODLITWA O UDZIELENIE ŁASKI PRZEZ WSTAWIENNICTWO
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Boże, w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi
papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała
Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz
Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę do osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za Jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
łaski gorliwego dążenia do świętości.
Amen.